YASAL POLİTİKALAR

Gizlilik Politikası

Bu gizlilik politikası, şirketimiz, iştirakleri, bağlı şirketleri ve diğer grup şirketlerinin hakkınızda işlediği kişisel bilgileri, bu web sitesini bilgisayarınızda, dizüstü bilgisayarınızda, tablet bilgisayarınızda veya akıllı telefonunuzda kullandığınız zaman nasıl kullanacağını ve koruyacağını açıklamaktadır.

Lütfen, kendinizle ilgili herhangi bir detayı bizimle paylaşmadan önce aşağıdaki bilgileri okuyun. Kişisel bilgilerinizin burada belirtildiği şekilde işlenmesini istemiyorsanız, siteyi kullanmayın veya kişisel verilerinizi bizle paylaşmayın.

FESPA Eurasia Fuarcılık A.Ş. web sitelerinin herhangi bir bölümünü tarayarak veya kullanarak, bu gizlilik politikasına bağlı olmayı kabul ederseniz.

BİZ KİMİZ

Şirketimiz FESPA Eurasia Fuarcılık A.Ş., İstanbul Türkiye’de 3850591937 vergi numarası ile kayıtlıdır ve Esentepe Mah. Keskin Kalem Sok. No:35/B Şişli İSTANBUL adresinde kayıtlıdır.

Şirketimiz faaliyeti dolayısıyla elde ettiği yahut elde edeceği kişisel verilerin korunmasına büyük bir önem vermektedir. Bu bağlamda kişisel verilerin işlenmesi, korunması, saklanması, imhası ve veri sahiplerinin bilgilendirilmesi, konusunda uygulanacak ilkeleri ve alınacak önlemleri belirlemek amacıyla bu politikayı hazırlamış olup, şirketimiz kişisel verilerle ilgili faaliyetini gerek Kişisel Verilerin Korunması Politikası gerekse 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında gerçekleştirmektedir.

KİŞİSEL VERİ NEDİR

Kişisel veriler kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI, AKTARILMASI, TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirketimiz kişisel verileri,

amaçlarıyla işlemektedir.

Şirketimiz FESPA Eurasia Fuarcılık A.Ş. ayrıca bilgilerinizi dahili kayıt tutma, analiz, profil oluşturma ve pazar araştırması gibi meşru iş ve ticari nedenlerle de kullanacaktır. Verilerinizi bu amaçla işlemek için, adımıza hareket eden üçüncü kişi işlemcilere iletilebilir. Verileriniz yürürlükte bulunan mevzuata göre korunacaktır. Bize verdiğiniz herhangi bir geri bildirim, web sitemizi veya sunduğumuz hizmeti iyileştirmek amacıyla kullanılmaktadır.

Web sitelerimizde ve diğer pazarlama materyallerimizde kullanmak için etkinliklerimizde fotoğraf çekebilir ve kamera kaydı yapabiliriz.

Kişisel bilgilerinizi işlemek için bir veya daha fazla nedenimiz olmalı, bunlar:

Bir meşru menfaat, bilgilerinizi işlemek için bir iş ya da ticari bir neden olduğunda adil ve menfaatinize en uygun şekilde uygulanır.

Bunlar aşağıdakilerden bazılarını veya tümünü içerir;

Şirketimiz kişisel verileri, web sitesinde yayınladığınız verilerden, çevrimiçi formlardan, e-postalardan ve bizimle iletişime geçebileceğiniz diğer yollardan elde etmektedir. Topladığımız veriler web sitesini ve hizmetlerimizi nasıl kullanmak istediğinize bağlı olarak değişir.

Kişisel verilerin işlenmesi, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Şirketimiz kural olarak kişisel verileri kendi faaliyeti için işlemektedir. Bu bağlamda şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (Topluluk Şirketlerine, iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine, sigorta şirketlerine, tedarikçilere, kamu kurum ve/veya kuruluşlara ve aynı amaçlarla üçüncü kişilere) aktarabilmektedir.

Şirketimiz, ilgili mevzuatta öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatta belirtilen süre boyunca saklamaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse kişisel veriler, Şirketimiz’in o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak Şirketimiz uygulamaları ve ticari teamüller uyarınca işlenmesi gerektiren süre kadar işlenmektedir. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz Şirketimiz tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecek; ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından işlenmeyecek ve ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Ayrıca şirketimizin faaliyetine ilişkin stratejilerin belirlenmesi ve denetim faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla hissedarlarımızla paylaşılabilecektir.

Şirketimiz kişisel verileri, bu politikaya uygun olarak yeterli korumanın bulunması, yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması kaydıyla kişisel verileri yurt dışına aktarabilecektir.

Tüm kişisel bilgileriniz UK Veri Koruma Yasası ve AB’nin Genel Veri Koruma Düzenlemelerine (GDPR), ayrıca 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak işlenecektir.

GÜVENLİK

Bilgilerinizin güvenliğini sağlamayı taahhüt ediyoruz. İzinsiz erişim, ifşa veya hukuka aykırı işlemlerin engellenmesi için, web sitesi üzerinden topladığımız bilgileri güvende tutmak ve korumak için doğru fiziksel, elektronik ve organizasyonel prosedürleri uygulamaya koyduk.

Şirketimiz, kredi / banka kartı işlemlerini gerçekleştirmek için gerekli olan haller dışında kişisel bilgilerinizi kiralamayacak, satmayacak veya değiştirmeyecektir. Verilen yetki için banka veya kart işlem ajansının kişisel bilgilerini doğrulaması gerekir.
Hizmetlerimizi gerçekleştirmek ve dahili kayıt tutmak için veya siz bu bilgilerin silinmesini isteyene kadar, gerekli olduğu sürece kişisel bilgileri saklarız. Kişisel bilgilerinizin herhangi bir zamanda info@fespaeurasia.com.tr adresinden bize ulaşarak silinmesini isteyebilirsiniz.

Çerez Politikası

ÇEREZLER

Çerezler, web sitesinde kim olduğunuzu ve ziyaretinizle ilgili bilgileri hatırlamanıza yardımcı olan, bilgisayarınızda, dizüstü bilgisayarınızda, tabletinizde veya akıllı telefonunuzda depolanan küçük bilgi dosyalarıdır. Ayrıca web sitesinin Doğru bir şekilde çalışması için yardımcı olurlar. Çerezleri nasıl kullandığımız hakkında daha fazla bilgi için lütfen Çerez Politikası'na göz atın.

ÜÇÜNCÜ TARAF LİNKLERİ

Şirketimiz bu web sitesinde üçüncü taraf bağlantılarını dahil edebilir. Bu, dahil edilen linklerin ziyaretçilerin gizliliğine ilişkin politikalarını kabul ettiğimiz anlamına gelmez. Bu siteleri ziyaret ettiğinizde, sizlere sağladıkları koruma ve gizlilikten sorumlu olmayız. Bu nedenle herhangi bir kişisel veri göndermeden önce onların gizlilik politikasını gözden geçirmelisiniz.

ÇEREZ POLİTİKASI

www.fespaeurasia.com.tr çerezleri (siteye göz atarken bilgisayarınızda veya cep telefonunuzda saklanan küçük metin dosyaları) kullanır. Çerezlerimiz daha iyi bir hizmet ve göz gezdirme deneyimi sunmamız konusunda bize yardımcı olur. Herhangi kişisel ya da hassas bir bilgiyi açık izniniz olmaksızın toplamayız ya da üçüncü bir kişiye iletmeyiz.

Siteyi ziyaret eden kullanıcı sayısı, işletim sistemi türü ve sitede gezinmek için kullanılan cihazların türü, sitede geçirilen süre, popüler sayfalar vb. için çerezler kullanıyoruz. Bu bilgiler web sitemizi geliştirmemize yardımcı oluyor.

ÇEREZ KULLANIMI İÇİN İZİN

Bize izin verdiğinizde, tarayıcınızın ayarlarının çerezleri kabul etmesi şartıyla, kullanımımızı kabul etmiş olursunuz.

Eğer bunları kaldırmamızı tercih ederseniz, sitemizin işlevselliğini sınırlamış olacaksınız.

Çoğu web tarayıcısı, tarayıcı ayarları aracılığı ile çoğu çerezin denetimine izin verir. Hangi çerezlerin ayarladığını nasıl göreceğiz ya da onları nasıl yöneteceğiz ve sileceğiz gibi konular da dahil olmak üzere çerezlerle ilgili daha fazla bilgi almak için,
www.allaboutcookies.org

Aynı zamanda çerezlerin nasıl devre dışı bırakılacağıyla ilgili talimatları da burada bulabilirsiniz. Tüm web sitelerinde Google Analytics tarafından takip edilmeyi durdurmak için http://tools.google.com/dlpage/gaoptout adresini ziyaret edin.

BAŞLICA ÇEREZLER

İsim

Amaç

_ga

Google tarafından, kötü amaçlı yazılımlardan (pref) korunmak ve bellek tercihlerini (nid) korumak için Google hizmetleri (sid ve hsid) tarafından tek tanımlama olarak kullanılan çerez seti.

Login

Giriş oturumları için kullanılır (wordpress)

PHPSESSID

Kullanıcının JavaScript'in etkin olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır.

 

VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Veri sahibi kişisel verilerin elde edilmesi esnasında aydınlanma hakkına sahiptir. Bu metin veri sahibinin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır. 

Ayrıca veri sahibi,

hakkına sahiptir. Veri sahibi taleplerini kimliğini belgelendirmek koşuluyla aşağıda yer alan açık adrese, telefon numarasına yahut e-posta adresine bildirebilir;

Unvan : FESPA Eurasia Fuarcılık A.Ş.
Adres : Esentepe Mah. Keskin Kalem Sok. No:35/B Şişli İSTANBUL

E-posta : info@fespaeurasia.com.tr
Tel : 0212 275 18 77

Veri sahibinin talepleri, en fazla 30 (otuz) gün içerisinde yerine getirilir ve bu konuda veri sahibine ücretsiz olarak gerekli bilgi verilir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel bilgilerinizin doğru ve güncel olduğundan emin olmak istiyoruz. Elde ettiğimiz bilgiler sizin tarafınızdan sağlandığından, lütfen bilgilerinizin doğru ve güncel kalmasını sağlayın. Ayrıca, bize info@fespaeurasia.com.tr adresinden e-posta göndererek yanlış olduğunu düşündüğünüz bilgileri düzeltmemizi, doğrulamamızı veya kaldırmamızı isteyebilirsiniz.

Şirketimizin kişisel verilerinizi kullanma şekli hakkında herhangi bir şikâyetiniz varsa, lütfen yukarıdaki adresten bizimle iletişime geçin. Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla şirketimizce tarafından her zaman güncellenebilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. maddesi kapsamında dilediğiniz zaman Veri Sorumlusu olan FESPA Eurasia Fuarcılık A.Ş.’ye başvurarak aşağıda belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz. Buna göre kişisel verisi işlenen ziyaretçilerimiz, yukarıda anılan haklarınız yasa ile sınırlandırılmıştır ve tarafımızca muhtemelen ancak belirli koşullar dahilinde sağlanabilecektir. (lütfen özellikle KVKK’nın 10. ve 13. maddelerini inceleyiniz).

Yukarıda anılan haklarınızı kullanmayı talep etmeniz halinde lütfen, info@fespaeurasia.com.tr  adresine eposta gönderiniz. (Örn. Adres değişikliği)

Ticari Marka ve Telif Hakları

TELİF HAKKI

Telif hakkı FESPA Eurasia Fuarcılık A.Ş., İstanbul, Türkiye. Her hakkı mahfuzdur. Bu sitede yer alan tüm metinler, görüntüler, grafikler, animasyonlar, videolar, müzik ve diğer materyaller üzerinde FESPA Eurasia Fuarcılık A.Ş. 'in telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakları bulunmaktadır. Bu döküman, bilgi ve belgeler  FESPA Eurasia Fuarcılık A.Ş.’in açık yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez ya da diğer web sitelerinde yayınlanamaz.

TİCARİ MARKA

Bu web sitesinde görünen markalar, logolar, amblemler, sloganlar ve tasarımlar dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere FESPA Eurasia Fuarcılık A.Ş., iştiraklerinin, bağlı şirketlerinin, sponsorlarının, destekleyenlerinin ya da lisans verenlerin ticari markaları ve/veya hizmet markalarıdır.